NĚCO NAVÍC...

Kromě divadelních představení nabízíme i další aktivity:

- Slavnostní přivítání dětí a rodičů v první školkový den,
- Mikulášská nadílka (Mikuláš, Čert, Anděl),
- Slavnostní tematické pasování předškoláků (výběr z pěti témat),
- Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi (Mikulášské besídky, oslavy Mdd, Ukončení školního roku - hry, soutěže, tanečky),
- Spolupráce s příměstskými tábory.
Hrajeme i o jarních a letních prázdninách! účastníme se veřejných vystoupení v obchodních centrech a v zábavních parcích ☺

Fotoalbum